Follow Us


Hè Ơi Lyrics

by Unknown

Hè ơi , sao [ Lyrics from: Lyricafe dot com ]
mà vui thế
Chim hót em nghe
Trông kìa phường vẫy áo hoa
Theo bước chân em nhịp nhàng
A! Hè vuị Hè vui mà vẫn chăm ngoan
Các bạn ơi ! Cùng nhau nhảy múa liên hoan

Unknown Lyrics

Lyric Links: Song Lyrics @ Lyricenter.com|Lyrics @ Cloverlyrics.com|100lyrics|Music Sites|Seek a Lyric|Top Lyrics

DMCA Policy | Privacy Policy